O nas

Pełni empatii chętnie niesiemy pomoc

Spółdzielnia Socjalna „Empatia” została utworzona, aby nieść pomoc i poprawić komfort życia osobom niepełnosprawnym.

Spółdzielnia Socjalna „Empatia” została powołana 28 kwietnia 2021r. przez Gminę Miasto Włocławek oraz Gminę Włocławek. Wpis do KRS uzyskała 20 maja 2021r. Jesteśmy pierwszą spółdzielnią socjalną założoną przez jednostki samorządu terytorialnego w mieście Włocławek. Zajmujemy się działalnością na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji członków i pracowników. Prowadzimy działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz naszych członków, pracowników oraz środowiska lokalnego.
Spółdzielnia Socjalna „Empatia” zatrudnia osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, odbudowując i podtrzymując u nich umiejętność uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych, a także zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.
Świadczymy usługi opiekuńcze, których zakres jest ustalany indywidualnie dla każdego Podopiecznego podczas wizyty Koordynatora usług opiekuńczych w domu osoby starszej/niepełnosprawnej.
Zakres usług na rzecz Podopiecznego może obejmować:

Czynności żywieniowe

Czynności gospodarcze

Czynności organizacyjne

Czynności higieniczne

Zapewnienie kontaktu z otoczeniem

Skip to content